صاحب مال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saahebmaal
  • owner(of a specified property)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاحب مال

پیشنهاد و بهبود معانی