صیغگانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • زبان‌شناسی paradigmatic
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صیغگانی

پیشنهاد و بهبود معانی