ضعیف البنیه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    za'ifolbonye
  • of a weak constitution, adynamic

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)