مورد عتاب و خطاب قرار دادن به سختی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی excoriate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مورد عتاب و خطاب قرار دادن به سختی

پیشنهاد و بهبود معانی