مکانیک ها و نظافتچیان هواپیما به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هواپیمایی
  • ground crew
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مکانیک ها و نظافتچیان هواپیما

پیشنهاد و بهبود معانی