پتک خودکار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلز کاری
  • drop hammer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پتک خودکار

پیشنهاد و بهبود معانی