چشم پزشک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    che(a)shmpezeshk
  • oculist, ophthalmologist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم پزشک

لغات نزدیک چشم پزشک

پیشنهاد و بهبود معانی