چموش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chamoosh
  • mulish, viclous
  • اسب
  • mean
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چموش

پیشنهاد و بهبود معانی