چنگالک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • diapason, fork
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چنگالک

پیشنهاد و بهبود معانی