چه بسا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • how many!, howmuch!, howoften!
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چه بسا

پیشنهاد و بهبود معانی