چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • plant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن

پیشنهاد و بهبود معانی