ژرف اندیشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • غور، تفکر عمیق
 • فونتیک فارسی

  zharfandishi
 • اسم
  deep thought, insight, perspicacity, perspicaciousness, percipience, cogitation, meditation, cerebration, rumination
  • - ژرف‌اندیشی کردن

  • - to cerebrate, to cogitate, to meditate, to think deeply

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)