کم خرد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kamkherad
  • fool, harebrained
  • عامیانه nutty
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کم خرد

لغات نزدیک کم خرد

پیشنهاد و بهبود معانی