کند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • فاقد برندگی
 • فونتیک فارسی

  kond
 • صفت
  blunt, dull
  • - تیغ ریش‌تراش کند

  • - a blunt razor blade
  • - بریدن مقوا لبه‌ی این چاقو را کند می‌کند.

  • - Cutting cardboard will blunt the edge of this knife.
 • فاقد سرعت یا هوش لازم
 • فونتیک فارسی

  kond
 • صفت
  stupid, slow, sluggish, slack, inactive, slowly, obtuse, snail-like, slow-paced, lethargic, decelerated, lifeless, tardy, lingering, stiff, dilatory, leaden, draggy, lazy, stagnant, cumbersome, bovine, languishing, slow-motion, heavy, languid, slow-witted, lento, ponderous
  • - رشد کند

  • - slow growth
  • - کند و خنگ

  • - obtuse and stupid
 • آلت شکنجه
 • stocks
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کند

لغات نزدیک کند

پیشنهاد و بهبود معانی