فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Accouter

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  accoutered
 • شکل سوم:

  accoutered
 • سوم شخص مفرد:

  accouters
 • وجه وصفی حال:

  accoutering

توضیحات

این لغت به‌صورت accoutre نیز نوشته می‌شود.

این لغت ریشه‌ی فرانسوی دارد.

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive formal
  (به‌ویژه برای امور نظامی)، آماده کردن، پوشاندن نوع خاصی از لباس یا دادن نوع خاصی از تجهیزات به کسی، مجهز کردن، تجهیز کردن، ملبس کردن
  • - accoutered for battle
  • - مهیای جنگ
  • - She arrived accoutred in a full-length mink coat.
  • - او که به کتی از خز راسو ملبس شده بود، وارد شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد accouter

 1. verb To supply what is needed for some activity or purpose
  Synonyms: appoint, equip, fit, fit out, furnish, accoutre, gear, outfit, rig, turn out

ارجاع به لغت accouter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «accouter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/accouter

لغات نزدیک accouter

پیشنهاد بهبود معانی