فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Apologetic

əˌpɑːləˈdʒet̬ɪk əˌpɒləˈdʒetɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more apologetic
 • صفت عالی:

  most apologetic

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  پوزش‌آمیز، اعتذاری، دفاعی
  • - He is apologetic about his behavior last night.
  • - او درباره‌ی رفتار دیشب خود پوزش می‌طلبد.
  • - in an apologetic tone
  • - با لحنی پوزش‌آمیز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد apologetic

 1. adjective expressing remorse, regret
  Synonyms: atoning, attritional, compunctious, conciliatory, contrite, expiatory, explanatory, on one’s knees, penitent, penitential, propitiatory, regretful, remorseful, repentant, rueful, self-effacing, self-incriminating, sorry, supplicating
  Antonyms: defiant, defying

ارجاع به لغت apologetic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «apologetic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/apologetic

لغات نزدیک apologetic

پیشنهاد بهبود معانی