فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Autism

ˈɑːt̬ɪzm ˈɔːtɪzm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  autisms

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  پزشکی روان‌پزشکی روان‌شناسی سلامت روان اوتیسم، درخودماندگی (اختلالی عصبی که بر رشد مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی تأثیر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که می‌تواند شدید یا خفیف باشد و باعث شود فرد رفتار و علایق متفاوتی در مقایسه با افراد بدون این اختلال از خود نشان دهد)
  • - The symptoms of autism can vary from person to person.
  • - علائم اوتیسم می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.
  • - The causes of autism are not fully understood, but research suggests that a combination of genetic and environmental factors may play a role.
  • - علت‌های اوتیسم به‌طور کامل شناخته نشده است اما تحقیقات نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی ممکن است نقش داشته باشند.
  • - Many people with autism have unique strengths and talents, such as exceptional memory or a strong attention to detail.
  • - بسیاری از افراد مبتلا به درخودماندگی دارای نقاط قوت و استعدادهای منحصر‌به‌فردی مانند حافظه‌ی استثنایی یا توجه شدید به جزئیات هستند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد autism

 1. noun
  Synonyms: dissociability, dreamery, dreamworld, insociability, mopishness, quixotry, self-advancement, self-consideration, self-deceit, self-delusion, self-interestedness, self-occupation, self-solicitude, selfism, ungeniality, unsociableness, visionariness

ارجاع به لغت autism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «autism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/autism

لغات نزدیک autism

پیشنهاد بهبود معانی