Brother

ˈbrʌðər ˈbrʌðə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  brothers

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun interjection countable A1
  برادر، هم‌قطار
  • - I have two brothers.
  • - من دو برادر دارم.
  • - Hassan and his college brothers
  • - حسن و برادران دانشگاهی‌اش
  • - He thought all blacks were his soul brothers.
  • - او فکر می‌کرد همه‌ی سیاهان برادران روحی او هستند.
  • - Hey, brother, can you spare ten tomans?
  • - ای برادر، ده تومان می‌دهی؟
  • - Brother Michael is sick today.
  • - برادر میخائیل امروز مریض است.
  • - Oh, brother! I flunked again!
  • - ای بابا، دوباره رفوزه شدم!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد brother

 1. noun male sibling
  Synonyms: blood brother, kin, kinsperson, relation, relative, twin
  Antonyms: sister

لغات هم‌خانواده brother

ارجاع به لغت brother

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «brother» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/brother

لغات نزدیک brother

پیشنهاد بهبود معانی