Call (something) Into Question

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation A1
    (به‌ویژه ازنظر اخلاقی) مورد‌تردید قرار دادن، زیر سؤال بردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت call (something) into question

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «call (something) into question» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/call (something) into question

لغات نزدیک call (something) into question

پیشنهاد بهبود معانی