ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Carping

American: ˈkɑːrpɪŋ British: ˈkɑːpɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  carped
 • شکل سوم:

  carped
 • سوم شخص مفرد:

  carps

معنی

 • adjective
  ایرادگیر، نق‌نقو، عیب‌جو، اهل نق‌زدن و غرغر کردن، دپر‌پسند، بهانه‌گیر، ایراد‌گیر، نق‌نقو
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد carping

 1. adjective complaining
  Synonyms: bellyaching, caviling, censorious, critical, criticizing, deprecatory, disparaging, fault-finding, griping, grouchy, grousing, grumbling, hypercritical, kvetching, moaning, nagging, niggling, nit-picking, overcritical, quibbling, scathing, whining
  Antonyms: complimentary, forgiving

ارجاع به لغت carping

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «carping» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/carping

لغات نزدیک carping

پیشنهاد بهبود معانی