با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disembowel

ˌdɪsəmˈbaʊəl ˌdɪsəmˈbaʊəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disembowelled
 • شکل سوم:

  disembowelled
 • سوم شخص مفرد:

  disembowels
 • وجه وصفی حال:

  disembowelling
 • adverb
  روده درآوردن از، شکم دریدن
  • - The hunters disemboweled the deer.
  • - شکارچیان دل و روده‌ی آهو را در آورند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disembowel

 1. verb gut
  Synonyms: clean, disbowel, draw, empty, eviscerate, exenterate, extract

ارجاع به لغت disembowel

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disembowel» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disembowel

لغات نزدیک disembowel

پیشنهاد و بهبود معانی