فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Distressful

dɪˈstresfʊl dɪˈstresfʊl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • adjective
    اندوهناک، پریشان
    • - He wanted an escape from his distressful life in that city.
    • - او می‌خواست از زندگی اندوه‌بار خود در آن شهر فرار کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد distressful

  1. adjective Troubling to the mind or emotions
    Synonyms: distressing, disturbing, perturbing, worrisome, disquieting, disruptive, intrusive, troublesome, troublous, unsettling, upsetting, troubling, worrying

ارجاع به لغت distressful

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «distressful» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/distressful

لغات نزدیک distressful

پیشنهاد بهبود معانی