فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Foppery

ˈfɑːpəriː ˈfɒpərɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    خودسای، خودنمایی، جلفی، کارهای جلف
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد foppery

  1. noun The quality of being ostentatious
    Synonyms: coxcombry, showiness, dandyism

ارجاع به لغت foppery

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «foppery» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/foppery

لغات نزدیک foppery

پیشنهاد بهبود معانی