فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

For Sure

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation B1
    همانا، حتمی، بی‌گمان، قطعی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد for sure

  1. adverb definitely
    Synonyms: certainly, dead sure, for a fact, for certain, for real, no doubt, no question, no two ways about it, really, sure thing, unquestionably

ارجاع به لغت for sure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «for sure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/for-sure

لغات نزدیک for sure

پیشنهاد بهبود معانی