Keep One's Countenance معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    خودداری کردن (به ویژه از خنده)، بروز ندادن

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)