Keep Watch (over Something)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    (چیزی را) پاییدن، مراقبت کردن، مواظب (چیزی) بودن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت keep watch (over something)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keep watch (over something)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keep watch (over something)

لغات نزدیک keep watch (over something)

پیشنهاد بهبود معانی