Laugh Off

آخرین به‌روزرسانی:
  • Phrasal verb
    (با خنده و تمسخر) راندن یا رد کردن یا بیرون کردن
    • - The speaker was laughed off the stage.
    • - ناطق را با خنده از صحنه راندند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی