با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Litterbug

ˈlɪt̬ərbʌɡ ˈlɪt̬ərbʌɡ ˈlɪtəbʌɡ ˈlɪtəbʌɡ
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

در انگلیسی بریتانیایی به جای litterbug از litter lout استفاده می‌شود.

 • informal countable noun
  انگلیسی آمریکایی آشغال‌ریز، کسی که آشغال می‌ریزد (کسی که در خیابان و جاهای عمومی ته سیگار یا کاغذ یا پوست میوه و غیره را می‌ریزد)
  • - The city has implemented several measures to combat the increasing number of litterbugs in public parks.
  • - این شهر اقدامات متعددی را برای برخورد با افزایش تعداد آشغال‌ریزها در پارک‌های عمومی اجرا کرده است.
  • - If we all take responsibility for our actions, we can work together to eliminate litterbugs from our community.
  • - اگر همه‌ی ما مسئولیت اعمال خود را بپذیریم، می‌توانیم با هم کار کنیم تا کسانی که آشغال می‌ریزند از جامعه‌ی خود محو کنیم.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت litterbug

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «litterbug» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/litterbug

لغات نزدیک litterbug

پیشنهاد و بهبود معانی