فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Loader

ˈləʊdəˈloʊdər ˈləʊdəˈloʊdər
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    (شخص یا دستگاه) بارکن، بارکننده، لودر، خاک‌بردار
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loader

  1. noun A laborer who loads and unloads vessels in a port
    Synonyms: stevedore, longshoreman, docker, dockhand, dock worker, dockworker, dock-walloper, lumper

ارجاع به لغت loader

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loader» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/loader

لغات نزدیک loader

پیشنهاد بهبود معانی