فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Pajamas

-ˈdʒɑː- / / -ˈdʒæ- pəˈdʒɑːməz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • plural
    (از ریشه‌ی فارسی: پای جامه) پیژامه، جامه‌ی خواب
  • plural
    (از ریشه‌ی فارسی: پای جامه) تنبان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pajamas

  1. noun sleeping clothes
    Synonyms: jamas, jammies, jams, loungewear, lounging robe, nightdress, nightie, nightshirt, nightwear, PJ’s, sleeper, sleeping suit

ارجاع به لغت pajamas

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pajamas» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pajamas

لغات نزدیک pajamas

پیشنهاد بهبود معانی