با تنه زدن جلو رفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • jostle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک با تنه زدن جلو رفتن

پیشنهاد و بهبود معانی