با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Rake

reɪk reɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  raked
 • شکل سوم:

  raked
 • سوم شخص مفرد:

  rakes
 • وجه وصفی حال:

  raking
 • شکل جمع:

  rakes
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  شیار، اثر، شن‌کش، چنگک، چنگال، خط سیر، جای پا، جاده باریک، شکاف، خمیدگی، شیب، هرزه، فاجر، بداخلاق، فاسد، رگه، سفر، باسرعت جلو رفتن، با چنگک جمع کردن، جمع‌آوری کردن
  • - oyster rake
  • - چهار شاخ (برای گردآوری) صدف خوراکی
  • - I raked up the leaves and burned them.
  • - برگها را با برگ جمع کن انباشته کردم و سوزاندم.
  • - They raked the gravel smooth.
  • - آن‌ها با شن‌کش ریگ‌ها را صاف کردند.
  • - I raked about in the files but couldn't find the photograph.
  • - پرونده‌ها را زیر و رو کردم؛ ولی نتوانستم آن عکس را پیدا کنم.
  • - We raked each wave of advancing troops with bullets.
  • - ما یک یک موجهای سربازان مهاجم را به گلوله بستیم.
  • - He was raking the sky with his binoculars.
  • - او با دوربین خود آسمان را جارو می‌کرد.
  • - From his pulpit the preacher could rake the crowd from end to end.
  • - از روی منبر واعظ می‌توانست جماعت را از یک‌سو تا سوی دیگر زیر نظر داشته باشد.
  • - the rake of the stage
  • - شیب صحنه‌ی تئاتر
  • - the rake of the mast
  • - کجی دکل
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد rake

 1. verb scrape up, hoe
  Synonyms: break up, clean up, clear, clear up, collect, comb, enfilade, examine, fine-comb, fine-tooth-comb, gather, grade, graze, grub, harrow, hunt, ransack, rasp, remove, rummage, scan, scour, scrape, scratch, scrutinize, search, smooth, sweep, weed

Phrasal verbs

 • rake around (or about) for something

  به‌دقت جستجو کردن، دنبال چیزی گشتن

 • rake in

  به‌سرعت مقدار زیادی از چیزی را گرد‌آوری کردن یا به دست‌آوردن

 • rake up

  آشکار کردن، برملا کردن، افشا کردن، پرده‌برداری کردن

ارجاع به لغت rake

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «rake» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/rake

لغات نزدیک rake

پیشنهاد بهبود معانی