ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Collect

kəˈlekt kəˈlekt kəˈlekt kəˈlekt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  collected
 • شکل سوم:

  collected
 • سوم شخص مفرد:

  collects
 • وجه وصفی حال:

  collecting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  (در برخی مراسم کلیسایی) دعای کوتاه
 • verb - intransitive
  (در گروه یا توده) گرد آمدن،دور هم جمع شدن
  • - A large crowd collected.
  • - جمعیت زیادی گرد آمد.
 • verb - intransitive
  انباشته شدن
  • - The collecting box was full.
  • - صندوق (یا جعبه‌ی) اعانه پر شده بود.
  • - Rain water collects in the basement.
  • - در زیر زمین آب باران جمع می‌شود.
 • verb - intransitive
  دریافت و پرداخت کردن
 • verb - transitive
  جمع کردن(از روی عادت به‌ویژه کارهای کلکسیونی)،گردآوری کردن، وصل کردن (از منابع گوناگون)
  • - stamp collecting
  • - گردآوری تمبر
  • - He collects stamps.
  • - او تمبر جمع می‌کند.
 • verb - transitive
  استنباط کردن
 • verb - transitive
  (حواس و غیره) جمع کردن
  • - to collect one's thoughts
  • - حواس خود را جمع کردن، افکار خود را متمرکز کردن
 • verb - transitive
  (وجه و سررسید)وصول کردن، مالیات جمع آوری کردن
  • - He collected on his insurance.
  • - خسارت بیمه‌ی خود را وصول کرد.
  • - to collect taxes
  • - مالیات جمع آوری کردن (وصول کردن)
 • verb - transitive
  سوار کردن، دنبال کسی رفتن، مشایعت کردن، با خود بردن
  • - I am going to school to collect my children and take them to my brother's house.
  • - به مدرسه می‌روم که بچه‌هایم را برداشته و به منزل برادرم ببرم.
 • verb - transitive
  متراکم کردن
 • adjective
  (آمریکا) مکالمه ی تلفنی که پول آن را شخصی که به او تلفن شده است می پردازد، (تماس)پرداخت شده
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد collect

 1. verb accumulate, come together
  Synonyms: aggregate, amass, array, assemble, cluster, compile, congregate, congress, convene, converge, convoke, corral, flock, flock together, gather, get hold of, group, heap, hoard, muster, rally, rendezvous, round up, save, scare up, stockpile
  Antonyms: dispense, disperse, disseminate, distribute, divide, scatter, share
 2. verb obtain (money)
  Synonyms: acquire, dig up, muster, pass the hat, raise, requisition, secure, solicit
  Antonyms: compensate, give, meed

Idioms

 • a collect telephone call

  (آمریکا) مکالمه‌ی تلفنی که پول آن را شخصی که به او تلفن شده است، می‌پردازد

لغات هم‌خانواده collect

ارجاع به لغت collect

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «collect» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/collect

لغات نزدیک collect

پیشنهاد بهبود معانی