با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Raise

reɪz reɪz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  raised
 • شکل سوم:

  raised
 • سوم شخص مفرد:

  raises
 • شکل جمع:

  raises
 • verb - transitive B1
  رفیع کردن، برپا کردن، برافراشتن
  • - to raise the flag
  • - پرچم افراشتن
  • - They raised a monument in his honor.
  • - به افتخار او بنای یادبود ساختند.
  • - to raise a tower
  • - برج ساختن
  • - to raise theater curtains
  • - پرده‌های تئاتر را بالا کشیدن
 • verb - transitive
  بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  • - His shout raised the sleeping inhabitants.
  • - فریاد او ساکنان را از خواب بیدار کرد.
  • - Christ raised him from the dead.
  • - عیسی او را از عالم مردگان برخیزاند.
 • verb - transitive
  بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، ترقی دادن
 • verb - transitive
  نیرو دادن، قوت دادن، روح بخشیدن، تقویت کردن
 • verb - transitive
  پروراندن، رشد کردن
  • - a farm for raising horses
  • - مزرعه‌ای برای پرورش اسب
 • verb - transitive
  جمع کردن، گرد آوردن
  • - to raise an army
  • - قشون گرد آوردن
 • verb - transitive
  به تعویق انداختن، پایان دادن، خاتمه دادن، تعلیق کردن
  • - to raise the siege of a city
  • - محاصره‌ی شهری را پایان دادن
 • noun countable
  ترقی، ترفیع، اضافه حقوق
  • - He got a raise.
  • - اضافه حقوق گرفت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد raise

 1. noun increase in salary or position
  Synonyms: accession, accretion, addition, advance, augmentation, boost, bump, hike, hold-up, increment, jump, jump-up, leg, leg-up, move-up, promotion, raising, rise, step-up
  Antonyms: decrease, drop, reduction
 2. verb lift; build from the ground
  Synonyms: boost, bring up, construct, elevate, erect, establish, exalt, heave, hoist, hold up, lever, lift, lift up, mount, move up, place up, promote, pry, pull up, put on its end, put up, rear, run up, set up, set upright, shove, stand up, take up, throw up, upcast, upheave, uplift, upraise, uprear
  Antonyms: demolish, destroy, drop, lower, raze
 3. verb increase, augment
  Synonyms: advance, aggravate, amplify, assemble, boost, build up, collect, congregate, congress, dignify, enhance, enlarge, escalate, exaggerate, exalt, fetch up, forgather, form, gather, get, goose, goose up, heighten, hike, hike up, honor, inflate, intensify, jack up, jump, jump up, levy, look up, magnify, mass, mobilize, mushroom, muster, obtain, perk up, pick up, promote, put up, pyramid, rally, recruit, reinforce, rendezvous, run up, send through the roof, shoot up, snowball, strengthen, up
  Antonyms: decrease, depress, diminish, lessen, lower, reduce
 4. verb start up, motivate; introduce
  Synonyms: abet, activate, advance, arouse, awaken, bring up, broach, cause, evoke, excite, foment, foster, incite, instigate, kindle, moot, motivate, provoke, put forward, resurrect, set, set on, stir up, suggest, whip up
  Antonyms: conclude, finish, stop
 5. verb nurture, care for
  Synonyms: breed, bring up, cultivate, develop, drag up, fetch up, foster, group, grow, nourish, nurse, plant, produce, propagate, provide, rear, sow, suckle, support, train, wean
  Antonyms: abandon, ignore, neglect, repress, suppress

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت raise

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «raise» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/raise

پیشنهاد بهبود معانی