با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Goose

ɡuːs ɡuːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  goosed
 • شکل سوم:

  goosed
 • سوم شخص مفرد:

  gooses
 • وجه وصفی حال:

  goosing
 • شکل جمع:

  geese

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable
  جانورشناسی غاز، گوشت غاز
  • - I had a delicious roasted goose for dinner last night.
  • - دیشب برای شام گوشت غاز برشته‌شده‌ی خوشمزه‌ای خوردم.
  • - A flock of geese flew overhead.
  • - دسته‌ای از غازها بالای سرشان پرواز کردند.
 • noun countable informal
  قدیمی آدم نادان، آدم ساده‌لوح، آدم احمق، آدم کودن، هالو
  • - Don't be such a goose!
  • - اینقدر آدم احمقی نباش!
  • - That guy is a total goose, always making ridiculous jokes.
  • - آن پسر هالو همیشه جوک‌های مسخره می‌سازد.
 • verb - transitive informal
  سقلمه زدن، زدن
  • - She playfully goosed her partner as they walked down the street.
  • - با بازیگوشی شریک زندگی‌اش را درحال راه رفتن در خیابان سقلمه می‌زد.
  • - The mischievous child tried to goose his friend during the game.
  • - کودک شیطون در حین بازی سعی کرد دوستش را بزند.
 • verb - transitive informal
  انگلیسی آمریکایی تشویق کردن، ترغیب کردن، سر شوق آوردن، مشتاق کردن
  • - I need to goose myself and start pursuing my goals again.
  • - باید خودم را تشویق کنم و دوباره به‌دنبال اهدافم بروم.
  • - Sarah's enthusiasm goosed me up for the upcoming project; I feel motivated now.
  • - شوروشوق سارا من را برای پروژه‌ی آینده ترغیب کرد؛ الان احساس می‌کنم انگیزه دارم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد goose

 1. noun A stupid person
  Synonyms: fool, dope, jackass, goof, loony, ass, idiot, imbecile, mooncalf, moron, silly, nincompoop, ninny, nitwit, simple, simpleton, ruin, softhead, fathead, tomfool, gander, cretin, spoil, ding-dong, dip, goofball, jerk, defeat, nerd, schmo, schmuck, bozo, turkey, cuckoo, zany

Idioms

ارجاع به لغت goose

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «goose» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/goose

لغات نزدیک goose

پیشنهاد بهبود معانی