به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Bump

bʌmp bʌmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  bumped
 • شکل سوم:

  bumped
 • سوم شخص مفرد:

  bumps
 • وجه وصفی حال:

  bumping
 • شکل جمع:

  bumps

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb B2
  دست‌انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیما و غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توأم با تکان) زدن
  • - Every time the car went over a bump...
  • - هر وقت ماشین از دست‌اندازی رد می‌شد...
  • - The freight cars came together with a bump.
  • - واگن‌های باری با تکان به هم خوردند.
  • - I bumped my head on the edge of the shelf again!
  • - دوباره سرم به لب تاقچه خورد!
  • - The boat gently bumped against the shore wall.
  • - زورق به آرامی به دیواره‌ی ساحلی خورد.
  • - The children went bumping down the stairway.
  • - بچه‌ها تلپ‌تلپ‌کنان از پلکان پایین می‌رفتند.
  • - The package slipped from his hand and fell with a bump.
  • - بسته از دستش لغزید و تلپی افتاد.
  • - His forehead has a bump the size of an egg.
  • - پیشانی او به اندازه‌ی یک تخم‌مرغ بالا آمده است.
  • - As a result of his fall, his head is full of bumps.
  • - در اثر افتادن سرش قلمبه‌قلمبه شده است.
  • - He was bumped from his job by a younger employee.
  • - او برکنار شد و یک کارمند جوان‌تر جای او را گرفت.
  • - He was bumped at the airport to make room for a general.
  • - در فرودگاه او را سوار نکردند و جایش را به یک ژنرال دادند.
  • - Demand has bumped up prices.
  • - تقاضا موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
  • - He bumped into the sideboard and broke the dishes.
  • - به قفسه خورد و ظرف‌ها را شکست.
  • - I bumped into my childhood friend in the street.
  • - در خیابان به دوست ایام کودکی خود برخورد کردم.
  • - In the story, she bumps off her husband and goes to Canada.
  • - در داستان شوهر خود را می‌کشد و به کانادا می‌رود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد bump

 1. verb collide, hit, usually with sound
  Synonyms: bang, bounce, box, buck, bunt, butt, carom, clap, clatter, crack, crash, impinge, jar, jerk, jolt, jostle, jounce, knock, pat, plop, plunk, pound, punch, rap, rattle, shake, slam, slap, smack, smash into, strike, thud, thump, thunder, thwack, whack
 2. verb move over, dislodge
  Synonyms: budge, displace, remove, shift
 3. verb increment
  Synonyms: increase, raise, step up

Phrasal verbs

 • bump into

  تصادفی دیدن

 • bump off

  (عامیانه) کشتن، سر به نیست کردن، کلک کسی را کندن

 • bump up (the price of)

  (قیمت چیزی را) ناگهان و بسیار بالا بردن

 • bump up against

  (اتفاقاً به کسی) برخوردن، تصادفاً ملاقات کردن

ارجاع به لغت bump

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bump» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bump

لغات نزدیک bump

پیشنهاد بهبود معانی