به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Slap

slæp slæp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  slapped
 • شکل سوم:

  slapped
 • سوم شخص مفرد:

  slaps
 • وجه وصفی حال:

  slapping

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb C2
  با کف دست زدن، سیلی، تودهنی، ضربت، ضربت سریع، صدای چلب‌چلوپ، سیلی زدن، تپانچه زدن، زدن
  • - He slapped me on the back of the neck.
  • - یک پس‌گردنی به من زد.
  • - The teacher who slapped a student was fired.
  • - معلمی که به شاگرد سیلی زد اخراج شد.
  • - I heard a loud slap from the next-door room.
  • - صدای شلپ بلندی را از اتاق مجاور شنیدم.
  • - to slap some paint onto a wall
  • - دیوار را شلپ‌شولوپ رنگ زدن
  • - she slapped the magazines on the table
  • - مجله‌ها را تالاپ انداخت روی میز
  • - to slap a hat on one's head
  • - با بی‌دقتی و شتاب کلاه روی سر گذاشتن
  • - I ran slap into a tree.
  • - صاف خوردم به درخت.
  • - They slapped 10 cents on the price of gasoline.
  • - قیمت بنزین را ده سنت بالا بردند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد slap

 1. noun, verb hard hit, often with hand
  Synonyms: bang, bash, blip, blow, box, buffet, bust, chop, clap, clout, crack, cuff, pat, percuss, poke, potch, punch, slam, smack, sock, spank, strike, swat, wallop, whack, wham

Phrasal verbs

 • slap down

  ناگهان توقیف کردن، متوقف ساختن

  سرزنش کردن، نکوهش کردن

 • slap something on something

  (مالیات یا قیمت و غیره‌ی چیزی را) افزودن، بالابردن

Idioms

 • a slap in the face

  1- تو گوشی، سیلی 2- توهین، خوارشماری، تودهنی

 • slap and tickle

  (انگلیس - عامیانه) عشق‌بازی، ماچ و بوسه

 • slap somebody on the back

  (به منظور تشویق و غیره) دست بر شانه یا پشت کسی زدن

ارجاع به لغت slap

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «slap» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/slap

لغات نزدیک slap

پیشنهاد بهبود معانی