ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cuff

kʌf kʌf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cuffed
 • شکل سوم:

  cuffed
 • سوم شخص مفرد:

  cuffs
 • وجه وصفی حال:

  cuffing
 • شکل جمع:

  cuffs

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive
  سر آستین، سر دست پیراهن مردانه، دستبند، دستبند آهنین زدن به، دکمه سردست
  • - His hands were cuffed behind him.
  • - دستانش را بر پشتش دست‌بند زده بودند.
  • - I can't answer your questions off the cuff.
  • - همین‌طوری نمی‌توانم پرسش‌های شما را پاسخ بدهم.
  • - He gave the boy a good cuff.
  • - سیلی محکمی به پسر زد.
  • - He cuffed me over the ear.
  • - او زد توی گوشم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cuff

 1. noun beating with hands
  Synonyms: belt, biff, box, buffet, chop, clip, clout, hit, knock, poke, punch, rap, slap, smack, sock, thump, wallop, whack
 2. verb beat with hands
  Synonyms: bat, belt, biff, box, buffet, clap, clobber, clout, hit, knock, pummel, punch, slap, smack, spank, thump, whack

Idioms

 • off the cuff

  (عامیانه) بدون آمادگی قبلی، بی‌مقدمه، بدون پیش‌اندیشی

 • on the cuff

  (امریکا - عامیانه) نسیه، قرضی

ارجاع به لغت cuff

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cuff» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cuff

لغات نزدیک cuff

پیشنهاد بهبود معانی