ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Carom

American: ˈkærʌm British: ˈkærəm
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از carrom به‌ جای carom استفاده کرد.

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • noun verb - intransitive
  (بازی بیلیارد - ضربه‌ای که طی آن گوی سفید cue ball به گوی دیگر یا دیواره‌ی میز خورده و سپس به توپ مورد هدف می‌خورد) کارم
 • noun verb - intransitive
  گوی سفید را به دیواره و سپس گوی دیگر زدن، گوی سفید را با یک ضربه به دو گوی مورد هدف زدن
 • noun verb - intransitive
  خوردن و ورجهیدن
  • - The car caromed off several trees and landed in a creek.
  • - اتومبیل به چند درخت خورد و در نهر افتاد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد carom

 1. verb To strike a surface at such an angle as to be deflected
  Synonyms: glance, graze, strike, ricochet, skim, dap, bounce, bump, rebound, skip
 2. noun A shot in billiards in which the cue ball contacts one object ball and then the other
  Synonyms: cannon, ricochet

ارجاع به لغت carom

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «carom» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/carom

لغات نزدیک carom

پیشنهاد بهبود معانی