ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Congregate

ˈkɑːŋɡrəɡeɪt ˈkɒŋɡrɪɡeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  congregated
 • شکل سوم:

  congregated
 • سوم شخص مفرد:

  congregates
 • وجه وصفی حال:

  congregating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective adverb
  جمع شدن، اجتماع کردن
  • - Workers congregated in small groups.
  • - کارگران به‌صورت گروه‌های کوچکی گرد آمدند.
  • - congregate prison
  • - زندان عمومی
  • - A host of congregate angles
  • - مجموعه‌ای از زوایای تجمیعی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد congregate

 1. verb assemble, come together
  Synonyms: besiege, bunch up, collect, concentrate, congress, convene, converge, convoke, corral, flock, forgather, gang around, gang up, gather, hang out, make the scene, mass, meet, meet up, muster, pack, raise, rally, rendezvous, round up, swarm, teem, throng
  Antonyms: divide, scatter, separate

ارجاع به لغت congregate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «congregate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/congregate

لغات نزدیک congregate

پیشنهاد بهبود معانی