با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Levy

ˈlevi ˈlevi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  levied
 • شکل سوم:

  levied
 • سوم شخص مفرد:

  levies
 • وجه وصفی حال:

  levying
 • شکل جمع:

  levies
 • noun adverb
  وضع مالیات، مالیات‌بندی، مالیات، خراج، وصول مالیات، باج‌گیری، تحمیل، نام‌نویسی، مالیات بستنبر، جمع‌آوری کردن
  • - to make a levy on meat
  • - مالیات بستن به گوشت
  • - They levy the taxes every six months.
  • - آن‌ها هرشش ماه مالیات گردآوری می‌کنند.
  • - The levy of soldiers took two weeks.
  • - سربازگیری دو هفته طول کشید.
  • - The levy were stealing from the farmers.
  • - مشمولان از کشاورزان دزدی می‌کردند.
  • - New taxes are going to be levied on cigarettes.
  • - مالیاتهای جدیدی به سیگار بسته خواهد شد.
  • - to levy a heavy fine
  • - جریمه‌ی سنگین کردن
  • - Young men were levied and put on old ships.
  • - مردان جوان را به خدمت نظام می‌گرفتند و بر کشتی‌های کهنه می‌گماشتند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد levy

 1. noun assessment, tax
  Synonyms: burden, collection, custom, duty, exaction, excise, fee, gathering, imposition, impost, muster, tariff, toll
 2. verb assess, impose
  Synonyms: call, call up, charge, collect, demand, exact, extort, gather, lay on, place, put on, raise, set, summon, tax, wrest, wring
  Antonyms: disapprove, veto

Collocations

ارجاع به لغت levy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «levy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/levy

لغات نزدیک levy

پیشنهاد و بهبود معانی