ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Custom

ˈkʌstəm ˈkʌstəm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  customs

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective B1
  رسم، سنت، عادت، عرف، (در جمع) حقوق گمرکی، گمرک، برحسب عادت، عادتی
  • - It is his custom to go to bed late.
  • - عادت دارد دیر به بستر برود.
  • - This is his daily custom.
  • - این عادت روزانه‌ی اوست.
  • - one of the customs prevailing in Ahvaz
  • - یکی از رسوم رایج در اهواز
  • - You must pay customs for these goods.
  • - باید برای این اقلام عوارض گمرکی بپردازید.
  • - customs official
  • - مأمور گمرک
  • - The customs liked the new goods.
  • - مشتریان از کالای جدید خوش‌شان آمد.
  • - international custom
  • - عرف بین‌المللی
  • - custom-made clothing
  • - لباس سفارشی (خیاط دوخته)
  • - a custom tailor
  • - خیاط سفارشی (در مقابل خیاطی که برای مغازه‌های لباس‌فروشی لباس می‌دوزد)
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد custom

 1. noun habitual action
  Synonyms: addiction, beaten path, characteristic, consuetude, daily grind, fashion, form, grind, groove, habit, habitude, hang-up, into, manner, matter of course, mode, observance, practice, praxis, precedent, procedure, proprieties, routine, rule, second nature, shot, swim, thing, trick, usage, use, way, wont
  Antonyms: departure, deviation, difference, divergence, irregularity
 2. noun ritual, traditional action
  Synonyms: attitude, canon, ceremony, character, convention, conventionalism, design, dictates, established way, etiquette, fashion, folkways, form, formality, inheritence, manner, matter of course, method, mode, mold, mores, observance, observation, pattern, performance, policy, practice, praxis, precedent, precept, rite, routine, rule, second nature, style, system, taste, type, unwritten law, unwritten rule, usage, use, vogue, way
  Antonyms: departure, deviation

Collocations

لغات هم‌خانواده custom

ارجاع به لغت custom

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «custom» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/custom

لغات نزدیک custom

پیشنهاد بهبود معانی