با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Distribute

dɪˈstrɪbjuːt dɪˈstrɪbjuːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  distributed
 • شکل سوم:

  distributed
 • سوم شخص مفرد:

  distributes
 • وجه وصفی حال:

  distributing
 • verb - transitive
  توزیع کردن، تقسیم کردن، پخش کردن، (نامه، بسته) رساندن
  • - to distribute medicines among the poor
  • - دارو بین مستمندان توزیع کردن
  • - the company's profits are distributed annually
  • - سود شرکت به‌طور سالیانه پخش می‌شود
 • verb - transitive
  پراکندن، پاشیدن، پخش کردن
  • - distributing the seed over the lawn
  • - پاشیدن تخم بر روی چمن
  • - distributing the paint evenly over the paper
  • - پخش کردن یکنواخت رنگ بر روی کاغذ
 • verb - transitive
  طبقه بندی کردن، دسته بندی کردن
  • - He spent a good deal of time distributing his specimens into their proper classes.
  • - او وقت زیادی را صرف طبقه‌بندی نمونه‌های خود در رده‌های مرتبط کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد distribute

 1. verb allocate, deliver, spread
  Synonyms: administer, allot, apportion, appropriate, assign, bestow, circulate, consign, convey, cut up, deal, deal out, diffuse, disburse, dish out, dispense, disperse, dispose, disseminate, divide, divvy up, dole out, donate, endow, fork out, give, give away, hand out, issue, lot out, measure out, mete, parcel, partition, pass out, pay out, present, prorate, radiate, ration, scatter, share, shell out, slice up, sow, strew
  Antonyms: collect, gather, hoard, hold, keep, maintain, preserve, store
 2. verb classify
  Synonyms: arrange, assort, categorize, class, file, group, order

لغات هم‌خانواده distribute

ارجاع به لغت distribute

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «distribute» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/distribute

لغات نزدیک distribute

پیشنهاد و بهبود معانی