ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Consign

kənˈsaɪn kənˈsaɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  consigned
 • شکل سوم:

  consigned
 • سوم شخص مفرد:

  consigns
 • وجه وصفی حال:

  consigning

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - intransitive adverb
  سپردن، تسلیم کردن، امانت گذاردن، ارسال کردن
  • - The criminal was consigned to jail.
  • - تبهکاران تحویل زندان شدند.
  • - to consign an orphan to his uncle's care
  • - یتیمی را تحت سرپرستی عمویش قرار دادن
  • - He was consigned to hell.
  • - به درک واصل شد.
  • - The book was consigned to oblivion.
  • - کتاب در بوته‌ی فراموشی افتاد.
  • - Two tons of rice were consigned to the company's address.
  • - دو تن برنج به آدرس شرکت فرستاده شد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد consign

 1. verb entrust, hand over for care
  Synonyms: address, appoint, assign, authorize, commend to, commission, commit, confide, convey, delegate, deliver, deposit with, dispatch, forward, give, issue, put in charge of, relegate, remit, route, send, ship, transfer, transmit, turn over
  Antonyms: hold, keep, receive, retain

ارجاع به لغت consign

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «consign» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/consign

لغات نزدیک consign

پیشنهاد بهبود معانی