با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Diffuse

dɪˈfjuːz dɪˈfjuːz dɪˈfjuːz dɪˈfjuːz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  diffused
 • شکل سوم:

  diffused
 • سوم شخص مفرد:

  diffuses
 • وجه وصفی حال:

  diffusing
 • صفت تفضیلی:

  more diffuse
 • صفت عالی:

  most diffuse
 • adjective adverb
  منتشر‌شده، پراکنده، پخش‌شده، افشانده، افشاندن، پخش کردن، (مجازاً) منتشر کردن
 • adjective adverb
  پخش کردن
  • - a drop of dye diffused through water
  • - قطره‌ای رنگ که در آب پخش شده است
  • - Iranian culture had been diffused over a large part of Asia.
  • - فرهنگ ایرانی در بخش بزرگی از آسیا پراکنده شده بود.
  • - A gas diffuses from a region of greater to one of less concentration.
  • - گاز از ناحیه‌ی پرتراکم به ناحیه کم‌تراکم پخش می‌شود.
  • - the old tree's diffuse branches
  • - شاخه‌های پراکنده‌ی درخت کهن
  • - diffuse sclerosis
  • - سختینگی (تصلب) پراکنده، تصلب منتشر
  • - diffuse radiation
  • - تابش منتشر پرتوها، برتابش پخشیده
  • - a diffuse writer
  • - نویسنده‌ای که برای بیان موضوع بیش از حد لزوم واژه‌پردازی می‌کند. (نویسنده‌ی درازگو)
  • - a diffuse style
  • - سبک پر اطناب
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد diffuse

 1. adjective spread out
  Synonyms: broadcast, catholic, circulated, diluted, dispersed, disseminated, distributed, expanded, extended, general, prevalent, propagated, radiated, scattered, separated, strewn, thin, unconcentrated, universal, widespread
  Antonyms: compact, compressed, concentrated, confined, limited, restricted
 2. adjective wordy
  Synonyms: circumlocutory, copious, diffusive, digressive, discursive, dull, exuberant, lavish, lengthy, long, long-winded, loose, meandering, palaverous, profuse, prolix, rambling, random, redundant, vague, verbose, waffling, windy
  Antonyms: abbreviated, abridged, brief, short, succinct

ارجاع به لغت diffuse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «diffuse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/diffuse

لغات نزدیک diffuse

پیشنهاد و بهبود معانی