ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Collectivist

kəˈlektɪvɪst
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  داشتن نظام سیاسی مبتنی بر اصل جمع‌گرایی، مرتبط با نظریه‌ی جمع‌گرایی
  • - collectivist cultures
  • - فرهنگ‌های جمع‌گرا
  • - collectivist ideology
  • - ایدئولوژی جمع‌گرا
 • noun countable
  جمع‌گرا
  • - Bakunin called himself a collectivist.
  • - باکونین خودش را فردی جمع‌گرا خواند.
  • - the nation of collectivists
  • - ملتِ جمع‌گرایان
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد collectivist

 1. noun A person who belongs to the political left
  Synonyms: leftist, left-winger
 2. adjective Subscribing to the socialistic doctrine of ownership by the people collectively
  Synonyms: collectivistic, collectivized, collectivised, state-controlled

لغات هم‌خانواده collectivist

ارجاع به لغت collectivist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «collectivist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/collectivist

لغات نزدیک collectivist

پیشنهاد بهبود معانی