با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Litter

ˈlɪt̬ər ˈlɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  littered
 • شکل سوم:

  littered
 • سوم شخص مفرد:

  litters
 • وجه وصفی حال:

  littering
 • شکل جمع:

  litters
 • uncountable noun
  آشغال، زباله
  • - After the party, the rooms were full of litter.
  • - بعد از مهمانی اتاق‌ها پر از آشغال بود.
  • - Put your own litter in plastic bags.
  • - زباله‌های خودتان را در کیسه‌ی پلاستیک بریزید.
  • - The park was covered in litter after the concert ended.
  • - این پارک پس از پایان کنسرت پوشیده از زباله شد.
 • countable noun
  جانورشناسی توله (گروهی از حیوانات که هم‌زمان به دنیا می‌آیند و مادر یکسانی دارند)
  • - a litter of puppies
  • - یک شکم توله‌سگ
  • - The mother cat was nursing her litter of kittens.
  • - گربه‌ی مادر به توله‌هایش شیر می‌داد.
 • uncountable noun
  کاه، علف خشک (به عنوان محل خواب حیوانات)
  • - The farmer gathered a large pile of litter for the cows to sleep on.
  • - آن روستایی توده‌ی بزرگی از کاه جمع کرد تا گاوها روی آن بخوابند.
  • - The horses lay down on a bed of litter.
  • - اسب ها روی لایه‌ای از علف خشک دراز کشیدند.
 • uncountable noun
  خاک توالت (ماده‌ای که در ظرفی گذاشته می‌شود تا حیوانات خانگی از آن به عنوان توالت استفاده کنند)
  • - cat litter
  • - توالت گربه
  • - The litter for the hamster's cage needs to be replaced weekly.
  • - خاک قفس همستر باید هر هفته عوض شود.
 • verb - transitive
  به‌هم‌ریختن، به‌هم‌ریخته کردن
  • - His desk was littered with old magazines and letters.
  • - میز کار او با مجلات کهنه و نامه به هم ریخته بود.
  • - The boy littered his clothing all over the floor and went to bed.
  • - پسر لباس‌های خود را کف اتاق انداخت و به بستر رفت.
  • - The hallway was littered with cigarette ends and wastepaper.
  • - راهرو پر از ته سیگار و کاغذ باطله بود.
 • verb - intransitive
  آشغال ریختن
  • - If you litter the streets, you will be fined.
  • - اگر در خیابان‌ها آشغال بریزید، جریمه خواهید شد.
  • - Don't litter!
  • - آشغال نریزید!
 • countable noun
  تخت روان، محمل، کجاوه
  • - She flung herself onto the litter.
  • - خودش را روی تخت روان انداخت.
  • - The litter was adorned with the finest silks and furs.
  • - محمل با بهترین ابریشم‌ها و خزها تزیین شده بود.
 • countable noun
  برانکار (برانکارد)
  • - The litter was carried by four strong men.
  • - چهار مرد قوی برانکار را حمل می‌کردند.
  • - The injured hiker was carefully placed on the litter .
  • - کوهنورد مجروح با احتیاط روی برانکارد قرار گرفت.
 • uncountable noun
  لاش‌برگ
  • - Rain is absorbed by the litter and then seeps into the soil.
  • - باران توسط لاش‌برگ جذب می‌شود؛ سپس کم‌کم به خاک نفوذ می‌کند.
  • - The accumulation of litter can increase the risk of forest fires.
  • - انباشت لاش‌برگ می‌تواند خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها را افزایش دهد.
 • verb - transitive
  زاییدن، توله‌زایی کردن، زایمان کردن، به دنیا آوردن
  • - Wolves littered their young in deserted farmhouses.
  • - گرگ‌ها در خانه‌های متروک روستایی زایمان می‌کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد litter

 1. noun mess, debris
  Synonyms: clutter, collateral, confusion, detritus, disarray, disorder, garbage, hash, hodgepodge, jumble, jungle, junk, mishmash, muck, muddle, offal, rash, refuse, rubbish, rummage, scattering, scramble, shuffle, trash, untidiness, waste
  Antonyms: cleanliness, sterility
 2. noun animal offspring
  Synonyms: brood, cubs, family, kittens, piglets, progeny, puppies, school, young
 3. verb make a mess
  Synonyms: clutter, confuse, derange, dirty, disarrange, disarray, disorder, jumble, mess up, scatter, strew
  Antonyms: clean up, tidy

ارجاع به لغت litter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «litter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/litter

لغات نزدیک litter

پیشنهاد بهبود معانی