با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disarray

ˌdɪsəˈreɪ ˌdɪsəˈreɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disarrayed
 • شکل سوم:

  disarrayed
 • سوم شخص مفرد:

  disarrays
 • وجه وصفی حال:

  disarraying
 • noun verb - transitive
  اغتشاش، بی‌نظمی، درهم‌وبرهمی
  • - His death has left the company in complete disarray.
  • - مرگ او شرکت را دچار نابه‌سامانی کامل کرده است.
  • - The soldiers left the battlefield in disarray.
  • - سربازان با بی‌نظمی میدان نبرد را ترک کردند.
  • - to throw into disarray
  • - نابه‌سامان کردن
  • - The child has disarrayed the books.
  • - کودک کتابها را در هم ریخته است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disarray

 1. noun disorder, confusion, mess
  Synonyms: anarchy, ataxia, chaos, clutter, disarrangement, discomposure, disharmony, dishevelment, disorganization, holy mess, indiscipline, jumble, muddle, shambles, snarl, tangle, topsy-turviness, unholy mess, unruliness, untidiness, upset
  Antonyms: arrangement, harmony, order, orderliness, organization

ارجاع به لغت disarray

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disarray» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disarray

لغات نزدیک disarray

پیشنهاد و بهبود معانی