ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clutter

ˈklʌt̬ər ˈklʌtə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cluttered
 • شکل سوم:

  cluttered
 • سوم شخص مفرد:

  clutters
 • وجه وصفی حال:

  cluttering

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adverb
  صداهای ناهنجار درآوردن، درهم ریختن، درهم ریختگی، درهم‌وبرهمی
  • - It was hard to pass through the clutter of tools in the garage.
  • - به زحمت می‌شد از میان ابزار ریخته و پاشیده در گاراژ رد شد.
  • - Spectators cluttered the hall with empty bottles and paper bags.
  • - تماشاگران سالن را پر از بطری و پاکت خالی کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clutter

 1. noun disarray, mess
  Synonyms: ataxia, chaos, confusion, derangement, disorder, hodgepodge, huddle, jumble, litter, medley, melange, muddle, rummage, scramble, shuffle, tumble, untidiness
  Antonyms: neatness, order, tidiness
 2. verb cause mess, disarray
  Synonyms: dirty, jumble, litter, muddle, scatter, snarl, strew
  Antonyms: array, clean up, neaten, order, tidy

ارجاع به لغت clutter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clutter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clutter

لغات نزدیک clutter

پیشنهاد بهبود معانی