بیان کردن با احساسات مبالغه آمیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • gush
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بیان کردن با احساسات مبالغه آمیز

پیشنهاد و بهبود معانی